Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Nordiska Skyltfabriken AB (556316–9514) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för insamling av personuppgifter

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss godkänner du och samtycker till att Nordiska Skyltfabriken AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du skickar information till oss via formulär om sådan finns. Vi tar dessutom automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av insamlad information

Den information som vi samlar in på vår webbplats kan användas för att:

– Motta intresseanmälningar och förfrågningar.

– Kontakta dig via e-post eller telefon när du önskat bli kontaktad av oss.

– Analysera hur vår webbplats används.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlas in. Dina personuppgifter bevaras endast den tid som är nödvändig för dess syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att eventuellt tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Utlämnande till tredje part

Nordiska Skyltfabriken kommer aldrig sälja, handla med, eller på annat sätt överföra personligt identifierbar information till utomstående parter. Vi kan komma att lämna ut personlig information till tredjepartsleverantörer som om det är nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Detta sker endast om den för andra ändamål än de överenskomna.

Säkerställande av informationen

Nordiska Skyltfabriken AB har rutiner för att säkerställa att icke behöriga personer får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av data sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Informationen lagras på säkra servrar med nödvändig teknisk utrustning och organisatoriska resurser för att skydda data från förlust, manipulation obehörig åtkomst osv.

Tredjepartsleverantörer

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar trafik på webbplatsen. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i eget annonsnätverk.

Mailchimp

Vi använder också Mailchimp för att hantera meddelanden. Tjänsten tillhandahålls av Rocket Science Group LLC. Mailchimp är en tjänst som organiserar och analyserar distribution av nyhetsbrev och liknande. Om du tillhandahåller data (exempelvis din e-postadress) för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, så kommer dina uppgifter sparas på MailChimp servrar i USA. Du kan avprenumerera till generella nyhetsbrev när som helst, dygnet runt, genom att klicka på avprenumereringsknappen längst ner i mejlen. Mailchimp är certifierade under EU-US Privacy Shield. Privacy Shield är en överenskommelse mellan Europeiska Unionen (EU) och USA för att säkerställa implementeringen av europeiska integritetsstandarder i USA. MailChimps “Privacy policy” finns tillgänglig här.

Cookies

Cookies är små filer som sparas på din dators hårddisk och som spårar, sparar och lagrar informationen om dina interaktioner och användning av webbplatsen. Cookies är användbara eftersom de tillåter en webbplats att känna igen en användares enhet och de används ofta för att webbplatser ska fungera mer effektivt, låta dig navigera mellan sidor, komma ihåg dina preferenser och generellt förbättra din användarupplevelse. Genom att använda vår hemsida, accepterar du att cookies sparas på din enhet och att de är åtkomstbara när du åter besöker webbplatsen i framtiden.

Det finns två typer av cookies som placeras på din enhet:

– Förstaparts-cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera som den ska.

– Tredjeparts-cookies används för analys, marknadsföring och personifiering av webbplatsen.

Om du vill undvika att använda cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem. Se webbläsarens hjälp för vägledning. Du bör komma ihåg att vi utan cookies inte kan uppfylla våra givna tjänster som tillhandahålls på vår webbplats.

Kamerabevakning

På vissa områden, kring fastigheten vid Gamla Kronvägen 12 i Partille, finns fasta kameror uppsatta. Kamerorna spelar in rörlig bild. Ändamålet med kamerabevakningen är:

– Förhindra och förebygga brott.

– Öka tryggheten och säkerheten för besökare och personal.

Personuppgiftsansvarig för behandling av insamlade data är Nordiska Skyltfabriken AB (556316–9514). Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning i syfte att förhindra och förebygga brott samt att säkerställa tryggheten för besökare och personal.

Inspelat material lagras i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan.

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (imy@imy.se).

Om polisen eller andra myndigheter begär ut personuppgifter så gör vi det utifrån vår rättsliga skyldighet. Det kan till exempel vara vid en brottsmisstanke eller eftersökande av försvunna personer.

Dina rättigheter?

Du har rätt att:

– Få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och i vilken utsträckning de behandlas.

– Begära korrigering, begränsning eller radering av dina personuppgifter.

– Begära portabiliteten för dina personuppgifter.

– Återkalla ditt samtycke till vår användning eller behandling av dina personuppgifter när som helst.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller begär om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

Nordiska Skyltfabriken AB
Gamla Kronvägen 12
433 33 Partille

Ring oss på 031-340 28 40 eller skriv till oss på adressen info@skyltfabriken.se